Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Thủ tục cử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại phòng đọc

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ liên hệ Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính tập trung, đường Lê Lợi, tổ 7, khu 3, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương hoặc liên hệ số điện thoại: 0650.3843008.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu để người khai thác điền thông tin (nếu hồ sơ đạt yêu cầu).

Bước 3: Sau khi độc giả hoàn thành thủ tục đăng ký, viên chức Phòng đọc đăng ký độc giả vào sổ; viên chức Phòng đọc hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu và viết phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu.

Bước 4: Viên chức Phòng đọc trình hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả cho lãnh đạo Chi cục phê duyệt.

Bước 5: Sau khi hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả được duyệt, viên chức Phòng đọc giao tài liệu cho độc giả sử dụng. Độc giả kiểm tra tài liệu và ký nhận vào sổ giao nhận tài liệu.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Văn thư, Lưu trữ.

- Thành phần hồ sơ:

1. Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

2. Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác (trường hợp cơ quan cử đi);

3. Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu;

4. Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu;

+ Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm, chậm nhất là 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh.

- Kết quả thực hiện TTHC: Các hồ sơ, văn bản, tài liệu độc giả yêu cầu.

- Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đăng ký sử dụng tài liệuPhiếu yêu cầu sử dụng tài liệu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

+ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

+ Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử;

+ Quyết định số 774/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Bộ TTHC thuộc phạm vi, chức năng của Bộ Nội vụ.

File đính kèm
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng truy cập 2763032