Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Văn thư - Lưu trữ

STT Tên thủ tục hành chính Tên đơn vị thực hiên Tải về
1 Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Chi cục Văn thư Lưu trữ Tải về
2 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Chi cục Văn thư Lưu trữ Tải về
3 Thủ tục cử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại phòng đọc Chi cục Văn thư Lưu trữ Tải về