Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, đơn vị, địa phương nộp hồ sơ tại Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính tập trung, đường Lê Lợi, tổ 7, khu 3, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0650.3897354.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm nhập dữ liệu vào phần mềm và in phiếu biên nhận nếu hồ sơ đạt yêu cầu; nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì hướng dẫn làm lại.

Bước 3: Trả kết quả theo ngày hẹn ghi trên giấy biên nhận; hoặc trả qua đường bưu điện theo yêu cầu.

- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ hoặc qua Bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua cấp tỉnh;

2. Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua cấp tỉnh;

3. Biên bản bình xét thi đua của Hội đồng TĐ-KT cấp trình khen.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (Bản chính).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua – Khen thưởng.

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo thành tích của tập thể theo mẫu số 01 (tải mẫu báo cáo 01), ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng;

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.

+ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

+ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

+ Quyết định số 1110/QĐ-BNV ngày 10/10/2014 của Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.


File đính kèm Tải vềNhấn vào để tải về
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng truy cập 2763032