Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Đăng ký hoạt động tôn giáo cho các tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ và đến nộp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính tập trung, đường Lê Lợi, tổ 7, khu 3, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Số điện thoại liên hệ: 0650.3831434.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm nhập dữ liệu vào phần mềm và in phiếu biên nhận nếu hồ sơ đạt yêu cầu; nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì hướng dẫn công dân làm lại.

Bước 3: Trả kết quả theo ngày hẹn ghi trên giấy biên nhận; hoặc trả qua đường bưu điện theo yêu cầu.

- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo.

2. Giáo lý, giáo luật, lễ nghi…

3. Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức được UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp xác nhận.

4. Số lượng người tin theo tổ chức tôn giáo dự kiến thành lập.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ

- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo theo mẫu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

File đính kèm Tải vềNhấn vào để tải về
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 1884686