Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Chính quyền địa phương

STT Tên thủ tục hành chính Tên đơn vị thực hiên Tải về
1 Thủ tục thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
2 Thủ tục chuyển ngạch công chức cấp xã Sở Nội vụ Bình Dương Tải về