Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Danh sách quyết định nhân sự
Số văn bản Tên quyết định
STTSố Văn BảnTên Quyết ĐịnhTải Về
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 33 items in 3 pages
16 2899/QÐ-UBND Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Nhật Nam, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kể từ ngày 01/12/2014. Tải về
17 2898/QÐ-UBND Quyết định số 2898/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Huỳnh Tân Định, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, kể từ ngày 01/12/2014. Tải về
18 2897/QÐ-UBND Quyết định số 2897/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Lai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, kể từ ngày 15/11/2014. Tải về
19 2896/QÐ-UBND Quyết định số 2896/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 về việc bổ nhiệm bà Phạm Thụy Ngọc Hà, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, kể từ ngày 15/11/2014. Tải về
20 2671/QÐ-UBND Quyết định số 2671/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Phan Văn Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục phát triển Nông thôn, giữ chức vụ Chi Cục trưởng - Chi cục phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Tải về
21 2635/QÐ-UBND Quyết định số 2635/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 23 tháng 10 năm 2014 về việc giải quyết cho ông Phạm Hồng Tế, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ được nghỉ hưu theo chính sách kể từ ngày 01/12/2014. Tải về
22 2636/QÐ-UBND Quyết định số 2636/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2014 về việc cho ông Ninh Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, được nghỉ hưu theo chính sách kể từ ngày 01/01/2015. Tải về
23 2667/QÐ-UBND Quyết định số 2667/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Hải, chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc Ban Đầu tư Quản lý dự án, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Đầu tư quản lý dự án Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH một thành viên. Tải về
24 2668/QÐ-UBND Quyết định số 2668/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Công Phát, chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc Hành chính Nhân sự, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác Đảng, Đoàn thể Tổng công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH một thành viên. Tải về
25 2669/QÐ-UBND Quyết định số 2669/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Trần Nguyên Vũ, chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc Tài chính, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Kế hoạch Tài chính Tổng công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH một thành viên. Tải về
26 726/QÐ-UBND Quyết định số 726/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 30/3/2015 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khôi Việt - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm giữ chức vụ Trưởng ban - Ban tiếp công dân tỉnh Bình Dương kể từ ngày 1/4/2015. Tải về
27 1026/QÐ-UBND Quyết định số 1026/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 25/4/2015 về việc bổ nhiệm ông Trần Bá Luận - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Tải về
28 1172/QÐ-UBND Quyết định số 1172/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 18/5/2015 về việc bổ nhiệm bà Hà Thanh - Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế - Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. Tải về
29 1170/QÐ-UBND Quyết định số 1170/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 18/5/2015 về việc bổ nhiệm ông Vương Thế Hùng, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Giao thông Vận tải và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tải về
30 1169/QÐ-UBND Quyết định số 1169/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 18/5/2015 về việc điều động ông Phạm Trọng Nhân - Phó Giám đốc Sở Công thương, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Chánh Văn phòng Tải về