Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 311 / 16 trang
141 Thông tư 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chứcBộ Nội vụ25/12/2012
142 Thông tư 12/2012/TT-BNV Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chứcBộ Nội vụ18/12/2012
143 Thông tư 14/2012/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpBộ Nội vụ18/12/2012
144 Thông tư 11/2012/TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chứcBộ Nội vụ17/12/2012
145 Quyết định 1333/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015"Bộ Nội vụ14/12/2012
146 Quyết định 1332/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015"Bộ Nội vụ14/12/2012
147 Thông tư 10/2012/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trịBộ Nội vụ14/12/2012
148 Quyết định 1323/QĐ-BNV Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình DươngBộ Nội vụ13/12/2012
149 Quyết định 53/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh12/12/2012
150 Quyết định 53/2012/QD-UBND Quy định công tác văn thư, lưu trữ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh12/12/2012
151 Thông tư 09/2012/TT-BNV Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lí công chức, viên chức Bộ Nội vụ10/12/2012
152 Quyết định 1294/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"Bộ Nội vụ03/12/2012
153 Thông tư 08/2012/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại phòng đọcBộ Nội vụ26/11/2012
154 Luật 27/2012/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũngQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam23/11/2012
155 Thông tư 07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quanBộ Nội vụ22/11/2012
156 Nghị định 92/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáoChính phủ08/11/2012
157 Nghị định 06/2012/NĐ-CP Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấnBộ Nội vụ30/10/2012
158 Thông tư 05/2012/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứcBộ Nội vụ24/10/2012
159 Nghị định 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nạiChính phủ03/10/2012
160 Nghị định 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáoChính phủ03/10/2012
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1540908