Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 311 / 16 trang
101 Thông tư 06/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáoThanh tra Chính phủ30/09/2013
102 Quyết định 27/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh25/09/2013
103 Quyết định 2239/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp tỉnh tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình DươngUBND tỉnh13/09/2013
104 Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Về việc bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh21/08/2013
105 Nghị định 90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao Chính phủ08/08/2013
106 Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngBộ Nội vụ31/07/2013
107 Quyết định 859/QĐ-BNV Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015Bộ Nội vụ31/07/2013
108 Thông tư 04/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nạiThanh tra Chính phủ29/07/2013
109 Thông tư 05/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáoThanh tra Chính phủ29/07/2013
110 Nghị định 78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhậpChính phủ17/07/2013
111 Chỉ thị 03/2013/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh08/07/2013
112 Thông tư 05/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chứcBộ Nội vụ25/06/2013
113 Nghị định 60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việcChính phủ19/06/2013
114 Nghị định 59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũngChính phủ17/06/2013
115 Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh17/06/2013
116 Nghị quyết 76/NQ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020Chính phủ13/06/2013
117 Thông tư 03/2013/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũngThanh tra Chính phủ10/06/2013
118 Quyết định 15/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh30/05/2013
119 Chỉ thị 07/CT-TTg Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020Thủ tướng Chính phủ22/05/2013
120 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định giải thưởng môi trường cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh14/05/2013
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 1541056