Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 311 / 16 trang
81 Quyết định 1036/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình DươngUBND tỉnh08/05/2014
82 Nghị định 37/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhChính phủ05/05/2014
83 Chỉ thị 34-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởngBan chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam07/04/2014
84 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngChính phủ04/04/2014
85 Nghị định 107/2004/NĐ-CP Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấpChính phủ01/04/2014
86 Quyết định 09/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình DươngUBND tỉnh31/03/2014
87 Quyết định 07/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phốUBND tỉnh11/03/2014
88 Quyết định 437/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tổ chức phân chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đuaUBND tỉnh27/02/2014
89 Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh13/01/2014
90 Kế hoạch 4120/KH-UBND Công tác cải cách hành chính năm 2014UBND tỉnh31/12/2013
91 Quyết định 51/2013/QĐ-UBND Về việc quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014-2015UBND tỉnh27/12/2013
92 Luật 39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởngQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam16/11/2013
93 Thông tư Liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nướcBộ Tài chính - Bộ Nội vụ15/11/2013
94 Nghị định 150/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 háng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ01/11/2013
95 Nghị định 150/2013/NĐ-CP1 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ01/11/2013
96 Thông tư 08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhậpThanh tra Chính phủ31/10/2013
97 Thông tư 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chínhThanh tra Chính phủ31/10/2013
98 Thông tư 09/2013/TT-BNV Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữBộ Nội vụ31/10/2013
99 Quyết định 32/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chế độ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh25/10/2013
100 Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức,Bộ Lao động Thương binh và Xã hội17/10/2013
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 1481064