Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 311 / 16 trang
61 Kế hoạch 3793/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởngUBND tỉnh31/10/2014
62 Thông tư 15/2014/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhBộ Nội vụ31/10/2014
63 Thông tư Liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyệnBộ Khoa học CN - Bộ Nội vụ15/10/2014
64 Thông tư 09/2014/TT-BNV Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữBộ Nội vụ01/10/2014
65 Nghị định 85/2014/NĐ-CP Quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Kỷ niệm chương, Mẫu bằng, Khung, Hộp, Cờ của các hình thức khen thưởng và Danh hiệu thi đua, quản lý, cấp phất, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởngChính phủ10/09/2014
66 Thông tư Liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhThanh tra CP - Bộ Nội vụ08/09/2014
67 Thông tư 07/2014/TT-BNV Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013Bộ Nội vụ29/08/2014
68 Thông tư Liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ28/08/2014
69 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND Về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh25/08/2014
70 Chỉ thị 20/CT-UBND Về việc tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớiUBND tỉnh05/08/2014
71 Công văn 2843/BNV-CCVC V/v thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứcBộ Nội vụ29/07/2014
72 Nghị định 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013Chính phủ01/07/2014
73 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngUBND tỉnh25/06/2014
74 Thông tư 04/2014/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữBộ Nội vụ23/06/2014
75 Thông tư 05/2014/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữBộ Nội vụ23/06/2014
76 Công văn 09/2013/TT-BNV Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chứcThủ tướng Chính phủ04/06/2014
77 Quyết định 05/2014/QĐ-TTg Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ03/06/2014
78 Công văn 1586/BNV-CCVC V/v tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức, viên chứcBộ Nội vụ16/05/2014
79 Thông tư 14/2014/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 13/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luậtBộ Nội vụ15/05/2014
80 Quyết định 1037/QĐ-UBND Ban hành chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh08/05/2014
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 1481378