Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 311 / 16 trang
21 Thông tư Liên tịch 57/2015/TTLT - BTNMT - BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ08/12/2015
22 Hướng dẫn 347/HD-HĐND Công tác khen thưởng của HĐND các cấp tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016HĐND tỉnh17/11/2015
23 Thông tư Liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệBộ KHCN - Bộ Nội vu - Bộ Tài chính06/11/2015
24 Quyết định 1910/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phươngThủ tướng Chính phủ05/11/2015
25 Chỉ thị 3396/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2015 của Chính phủUBND tỉnh29/09/2015
26 Chỉ thị 15/CT-UBND Về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủUBND tỉnh07/09/2015
27 Nghị định 56/2015/NĐ-CP Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ09/06/2015
28 Nghị định 53/2015/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chứcChính phủ29/05/2015
29 Thông tư Liên tịch 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Phòng Giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhBộ Giáo dục & ĐT - Bộ Nội vụ29/05/2015
30 Thông tư Liên tịch 04/2015/TTLT-BKTĐT-BTC-BNV Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lậpBộ Kế hoạch & Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ28/05/2015
31 Chỉ thị 35/CT-TTg Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015Thủ tướng Chính phủ19/05/2015
32 Công văn 2025/BNV-CQĐP V/v đẩy mạnh việc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụBộ Nội vụ12/05/2015
33 Quyết định 16/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình DươngUBND tỉnh27/04/2015
34 Hướng dẫn 35-HD/BTCTW Thực hiện một số nội dung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015 của Chính phủ "Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội"Ban Tổ chức Trung ương24/04/2015
35 Thông tư Liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chếBộ Tài chính - Bộ Nội vụ14/04/2015
36 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh06/04/2015
37 Thông tư Liên tịch 16/2015/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển Quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính04/04/2015
38 Chỉ thị 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển Quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên MT - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính04/04/2015
39 Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh03/04/2015
40 Công văn 978/UBND-NC V/v triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnhUBND tỉnh02/04/2015
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 1481055