Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 311 / 16 trang
241 Nghị định 31/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấuChính phủ01/04/2009
242 Thông tư 03/2009/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấpBộ Tài nguyên và Môi trường23/03/2009
243 Quyết định 01/2009/QĐ-UBND Về việc phụ cấp cho cán bộ, công chức làm tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quảUBND tỉnh13/01/2009
244 Chỉ thị 1940/2008/CT-TTg Chị thị về nhà, đất liên quan đến tôn giáoThủ tướng Chính phủ31/12/2008
245 Chỉ thị 13/2008/CT-UBND Về việc chấn chỉnh lề lối làm việcUBND tỉnh02/12/2008
246 Luật 22/2008/QH12 Luật Cán bộ, công chức Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam13/11/2008
247 Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND7 Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quảHĐND tỉnh17/10/2008
248 Quyết định 25/2008/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh07/07/2008
249 Chỉ thị 06/2008/CT-UBND Về việc tăng cường thực hiện Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quanUBND tỉnh07/07/2008
250 Quyết định 1131/2008/QĐ - TTCP Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Chính phủ18/06/2008
251 Nghị định 73/2008/NĐ-CP Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; Thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình DươngChính phủ09/06/2008
252 Quyết định 17/2008/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Bình DươngUBND tỉnh15/05/2008
253 Quyết định 11/2008/QĐ-UBND Về việc quy định tổ chức và chức năng của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh14/03/2008
254 Quyết định 33/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ27/02/2008
255 Công văn 356/BNV-CCVC V/v xử lý kỷ luật cán bộ, công chức bầu cử thuộc HĐND, UBND các cấpBộ Nội vụ05/02/2008
256 Chỉ thị 41/2007/CT-UBND Về việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nướcUBND tỉnh18/12/2007
257 Nghị định 158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ27/10/2007
258 Nghị định 158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ27/10/2007
259 Quyết định 112/2007/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình DươngUBND tỉnh22/10/2007
260 Thông tư 08/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xủ lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước Bộ Nội vụ01/10/2007
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1643705