Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 311 / 16 trang
201 Quyết định 05/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” UBND tỉnh29/03/2011
202 Thông tư 10/2011/TT-BYT Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhBộ Y tế25/02/2011
203 Thông tư 03/2011/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chứcBộ Nội vụ25/01/2011
204 Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chínhBộ Nội vụ19/01/2011
205 Thông tư 05/2011/TT-TTCP Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh traThanh tra Chính phủ10/01/2011
206 Thông tư 13/2010/TT-BNV Quy định một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứcBộ Nội vụ30/12/2010
207 Luật 56/2010/QH12 Luật Thanh traQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam15/11/2010
208 Luật 58/2010/QH12 Luật viên chứcQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam15/11/2010
209 Quyết định 34/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình DươngUBND tỉnh11/10/2010
210 Thông tư 139/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chứcBộ Tài chính21/09/2010
211 Quyết định 33/2010/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình DươngUBND tỉnh13/09/2010
212 Nghị định 93/2010/NĐ-CP V/v sửa đổi một số điều của nghị định số 24/2010/NĐ - CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứcChính phủ31/08/2010
213 Kết luận 83-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam30/08/2010
214 Thông tư 15/2010/TT-BXD Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thịBộ Xây dựng27/08/2010
215 Thông tư 04/2010/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh,kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo Thanh tra Chính phủ26/08/2010
216 Thông tư 07/2010/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chứcBộ Nội vụ26/07/2010
217 Thông tư Liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện NĐ số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xãBộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động TBXH27/05/2010
218 Nghị định 53/2010/NĐ-CP Quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chínhChính phủ19/05/2010
219 Nghị định 46/2010/NĐ-CP Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chứcChính phủ27/04/2010
220 Nghị định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hộiChính phủ21/04/2010
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 1643579