Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 309 / 16 trang
181 Luật 03/2011/QH13 Luật Tố cáoQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam11/11/2011
182 Luật 01/2011/QH13 Luật Lưu trữQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam11/11/2011
183 Luật 02/2011/QH13 Luật khiếu nạiQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam11/11/2011
184 Thông tư 14/2011/TT-BNV Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấnBộ Nội vụ08/11/2011
185 Nghị quyết 30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020Chính phủ08/11/2011
186 Thông tư 13/2011/TT-BNV Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngBộ Nội vụ24/10/2011
187 Nghị định 97/2011/NĐ-CP Quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên Thanh traChính phủ21/10/2011
188 Quyết định 44/2011/QĐ-UBND Về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh18/10/2011
189 Quyết định 43/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh17/10/2011
190 Nghị định 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh traChính phủ22/09/2011
191 Quyết định 33/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh30/08/2011
192 Quyết định 23/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình DươngUBND tỉnh15/08/2011
193 Chỉ thị 62/2011/NĐ-CP Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấnChính phủ26/07/2011
194 Quyết định 1676/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình DươngUBND tỉnh10/06/2011
195 Thông tư 71/2011/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởngBộ Tài chính24/05/2011
196 Nghị định 34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chứcChính phủ17/05/2011
197 Công văn 2224/BYT-TCDS V/v đính chính Thông tư số 10/2011/TT-BYTBộ Y tế26/04/2011
198 Quyết định 08/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ tỉnh Bình DươngUBND tỉnh25/04/2011
199 Quyết định 05/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” UBND tỉnh29/03/2011
200 Thông tư 10/2011/TT-BYT Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhBộ Y tế25/02/2011
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng truy cập 1238009