Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 27 / 2 trang
1 Chỉ thị 35/CT-TTg. Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sửThủ tướng Chính phủ07/09/2017
2 Nghị định 99/2016/NĐ-CP Quản lý và sử dụng con dấuChính phủ01/07/2016
3 Thông tư 08/2015/TT-BNV Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữBộ Nội vụ28/12/2015
4 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương UBND tỉnh23/03/2015
5 Thông tư 09/2014/TT-BNV Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữBộ Nội vụ01/10/2014
6 Thông tư 04/2014/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữBộ Nội vụ23/06/2014
7 Thông tư 05/2014/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữBộ Nội vụ23/06/2014
8 Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh13/01/2014
9 Thông tư 09/2013/TT-BNV Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữBộ Nội vụ31/10/2013
10 Chỉ thị 03/2013/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh08/07/2013
11 Thông tư 04/2013/TT-BNV Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chứcBộ Nội vụ16/04/2013
12 Nghị định 01/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ Chính phủ03/01/2013
13 Thông tư 10/2012/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trịBộ Nội vụ14/12/2012
14 Quyết định 53/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh12/12/2012
15 Thông tư 08/2012/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại phòng đọcBộ Nội vụ26/11/2012
16 Thông tư 07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quanBộ Nội vụ22/11/2012
17 Luật 01/2011/QH13 Luật Lưu trữQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam11/11/2011
18 Thông tư 14/2011/TT-BNV Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấnBộ Nội vụ08/11/2011
19 Thông tư 13/2011/TT-BNV Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngBộ Nội vụ24/10/2011
20 Quyết định 44/2011/QĐ-UBND Về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh18/10/2011
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng truy cập 1238001