Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông báo
Thứ tư, 22/06/2022 | 15:37:26 GMT+7
Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp kh phục trong công tác tuyển dụng
Tập tin đính kèm:
Sở Nội vụ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung kiểm tra sát hạch đối với các trường hợp kh phục trong công tác tuyển dụng (có danh sách kèm theo, gửi đến các cơ quan, đơn vị), với các nội dung như sau:
1. Thời gian, địa điểm:

a) Đối với trường hợp tiếp nhận vào công chức: 13 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 24/6/2022.

- Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương (Tầng 18, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).

b) Đối với trường hợp xét tuyển đặc cách vào viên chức: 07 giờ 15 phút, Thứ Hai, ngày 27/6/2022.

- Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 6, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

2. Nội dung kiểm tra sát hạch:

a) Đối với trường hợp tiếp nhận vào công chức

Thí sinh trả lời 02 câu, 01 câu về Kiến thức chung về cán bộ, công chức và 01 câu về Chuyên môn, nghiệp vụ (không được sử dụng tài liệu khi vào phòng thi).

Câu 1: Kiến thức chung về cán bộ, công chức. Gồm một trong các câu hỏi sau đây:

1. Nêu khái niệm công chức theo Luật Cán bộ, công chức. Cho ví dụ?

2. Trình bày hoạt động công vụ và các nguyên tắc khi thi hành công vụ của công chức

3. Trình bày Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

4. Trình bày Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

5. Trình bày Văn hóa giao tiếp ở công sở, Văn hóa giao tiếp với nhân dân

6. Trình bày Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

7. Trình bày những việc công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

8. Trình bày Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ

9. Trình bày những việc công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ

10. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Câu 2: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

Mô tả về Vị trí việc làm anh/chị đang đảm trách (nhiệm vụ, quyền hạn, yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...)

b) Đối với trường hợp xét tuyển đặc cách vào viên chức

Thí sinh trả lời 02 câu, 01 câu về Kiến thức chung về viên chức và 01 câu về Chuyên môn, nghiệp vụ (không được sử dụng tài liệu khi vào phòng thi).

Câu 1: Kiến thức chung về viên chức. Gồm một trong các câu hỏi sau đây:

1. Khái niệm Viên chức theo Luật Viên chức

2. Trình bày hoạt động nghề nghiệp và các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức theo quy định của Luật Viên chức hiện hành?

3. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật Viên chức hiện hành?

4. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của Luật Viên chức hiện hành?

5. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi theo quy định của Luật Viên chức hiện hành?

6. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định theo quy định của Luật Viên chức hiện hành?

7. Nghĩa vụ chung của viên chức theo quy định của Luật Viên chức hiện hành?

8. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật Viên chức hiện hành?

9. Những việc viên chức không được làm theo quy định của Luật Viên chức hiện hành?

10. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức theo quy định của Luật Viên chức hiện hành?

Câu 2: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

Mô tả về Vị trí việc làm anh/chị đang đảm trách (nhiệm vụ, quyền hạn, yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...)


Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng truy cập 2763032