Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông báo
Thứ hai, 17/05/2021 | 08:32:33 GMT+7
Về việc tuyển dụng bổ sung vị trí việc làm Điều dưỡng của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An
Tập tin đính kèm:

     Căn cứ Kế hoạch số 5185/KH-UBND ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020;

     Căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) tại cuộc họp ngày 04/05/2021, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng bổ sung vị trí việc làm Điều dưỡng của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, cụ thể như sau:

     1. Số lượng, vị trí

Tuyển bổ sung 20 chỉ tiêu Điều dưỡng các Khoa, Nội, Ngoại, cấp cứu, khám bệnh Trung tâm Y tế thành phố Thuận An (Vị trí việc làm số 76).

     2. Đối tượng

Các thí sinh có chuyên môn Điều dưỡng không trúng tuyển đợt 1 có tổng điểm phỏng vấn từ 50 điểm trở lên.

     3. Hình thức tuyển dụng bổ sung

     Hội đồng tuyển dụng căn cứ chỉ tiêu còn thiếu của Vị trí việc làm số 76 (Điều dưỡng các Khoa, Nội, Ngoại, cấp cứu, khám bệnh) Trung tâm Y tế thành phố Thuận An của các thí sinh đăng ký chuyển nguyện vọng theo thứ tự điểm phỏng vấn từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển.

     Thí sinh có nguyện vọng chuyển sang Vị trí việc làm số 76 Trung tâm Y tế thành phố Thuận An làm đơn xin chuyển nguyện vọng (có mẫu kèm theo).

     Các thí sinh có nguyện vọng đăng ký nộp đơn trực tiếp về Sở Nội vụ trước ngày 20/5/2021 (bộ phận một cửa, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, SĐT liên hệ: 3.828.944).

     Văn bản kèm theo:

     - Thông báo số 28/TB-SNV

     - Mẫu đơn chuyển nguyện vọng


Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 2610666