Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ hai, 29/03/2021 | 15:21:06 GMT+7
V/v thông báo học bổng Ca-dắc-xtan, Liên bang Nga, Ba Lan năm 2021
Tập tin đính kèm:

     Ngày 02/03/2021 Sở Nội vụ nhận được Thông báo số 186/TB-BGDĐT, Thông báo số 187/TB-BGDĐT, Thông báo số 189/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan, Liên bang Nga, Ba Lan năm 2021.

     Sở Nội vụ thông báo về chương trình học bổng các nước Ca-dắc-xtan, Liên bang Nga, Ba Lan năm 2021 (văn bản đính kèm).

     Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức về chương trình học bổng và tạo điều kiện thuận lợi cho ứng cử viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định.

Các văn bản kèm theo:

- Công văn số 545/SNV-ĐTTTr

- Thông báo số 186/TB-BGDĐT

- Thông báo số 187/TB-BGDĐT

- Thông báo số 189/TB-BGDĐTTin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 2763032