Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ sáu, 19/02/2021 | 14:53:58 GMT+7
V/v tiếp nhận hồ sơ Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tập tin đính kèm:

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Ủy ban bầu cử tỉnh thông báo việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

I. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính, bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 22/02/2021 đến 17 giờ 00 ngày 14/03/2021. Riêng ngày thứ bảy 13/3/2021 và ngày chủ nhật 14/3/2021 Ủy ban bầu cử tỉnh vẫn bố trí người tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên.

II. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa Sở Nội vụ, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Thời gian nhận hồ sơ:

     Buổi sáng: 8 giờ 00 phút - 11 giờ 30 phút

     Buổi chiều: 13 giờ 30 phút - 17 giờ 00 phút

III. Thành phần hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gồm có:

1. Đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV:

     - Đơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (Mẫu số 01/HĐBC-QH);

     - Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử thường trú (Mẫu số 02/HĐBC-QH);

     - Tiểu sử tóm tắt (Mẫu số 03/HĐBC-QH);

     - Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử (Mẫu số 04/HĐBC-QH);

     - 03 ảnh chân dung màu, nền xanh cỡ 4cm x 6cm, ghi họ và tên ở mặt sau của ảnh (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt; ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

2. Đối với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026:

     - Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Mẫu số 06/HĐBC-HĐND);

      - Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử thường trú (Mẫu số 07/HĐBC-HĐND);

     - Tiểu sử tóm tắt (Mẫu số 08/HĐBC-HĐND);

     - Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử (Mẫu số 09/HĐBC-HĐND);

    - 03 ảnh chân dung màu, nền xanh cỡ 4cm x 6cm, ghi họ và tên ở mặt sau của ảnh (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt; ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

Mọi vướng mắc xin liên hệ Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh - Sở Nội vụ qua số điện thoại: 0274.3.859.041 hoặc 0274.3.859.044.

Trên đây là thông báo của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cụ thể:

- Thông báo số 04/TB-UBBC

- Các Mẫu ứng cử


Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 2461666