Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ tư, 17/02/2021 | 09:54:04 GMT+7
V/v hướng dẫn thực hiện tiếp nhận, điều động, chuyển công tác cán bộ, công chức, viên chức
Tập tin đính kèm:

Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008, Luật viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ quy định phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh ủy, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện tiếp nhận, điều động, chuyển công tác cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể như sau:

Công văn 332/SNV- CCVCTin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 2461663