Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ tư, 17/02/2021 | 09:52:48 GMT+7
V/v hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CB,CC,VC
Tập tin đính kèm:

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động,

Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụ thể như sau:

Công văn 321/SNV- CCVCTin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 2461662