Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông báo
Thứ hai, 24/08/2020 | 16:26:40 GMT+7
Đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2020
Tập tin đính kèm:
Để chuẩn bị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 theo Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn của Bộ ngành, Sở Nội vụ có công văn hướng dẫn các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương năm 2020 như sau:

Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính hiện hành tiến hành đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương theo vị trí việc làm và phù hợp với cơ cấu công chức, viên chức từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cụ thể:

- Công văn số 1162/SNV-CCVC ngày 21/8/2020 của Sở Nội vụ về đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2020.

- Mẫu SL: Báo cáo số lượng công chức, viên chức hành chính hiện có (giữ các mã số ngạch của công chức 01.003, 01.004, 01.005, 06.032…) và đăng ký nhu cầu cử công chức, viên chức hành chính có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch.

- Mẫu DS: Báo cáo danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch. (Lập Danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch, chưa yêu cầu nộp hồ sơ kèm theo).

Lưu ý: những trường hợp đang học, chưa có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu tiêu chuẩn ngạch thì không đưa vào đăng ký.

Đề nghị cơ quan rà soát lại nhu cầu theo đúng các mẫu trên gửi về Sở Nội vụ và qua email kienphuc82@gmail.com trước ngày 15/9/2020 để Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị trao đổi thông tin trực tiếp với Phòng Công chức, Viên chức, SĐT 0274.3828944./.
Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 2316764