Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông báo
Thứ hai, 24/08/2020 | 15:13:05 GMT+7
Thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương
Tập tin đính kèm:
Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 3791/KH-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương;

Sở Nội vụ Bình Dương thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương, cụ thể như sau: (Xem link bên dưới)

      *** Thông báo số 39/TB-SNV về thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương ***

Sở Nội vụ Bình Dương thông báo đến các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện đăng ký tham gia dự tuyển.
Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 2316763