Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông báo
Thứ tư, 20/05/2020 | 16:26:52 GMT+7
Đăng ký thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp
Tập tin đính kèm:
Căn cứ Công văn số 2320/BNV-CCVC ngày 7/5/2020 của Bộ Nội vụ về tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2020, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP , Nghị định số 161/2018/NĐ-CP , Thông tư số 13/2010/TT-BNV , Thông tư số 03/2019/TT-BNV  để đăng ký danh sách công chức công chức đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp cụ thể như sau: (xem link bên dưới)

Đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát lại nhu cầu thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp theo đúng mẫu kèm theo công văn này gửi về Sở Nội vụ và qua email: kienphuc82@gmail.com trước ngày 22/5/2020 để Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định. Sau thời hạn này, nếu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố không có văn bản thì coi như không có nhu cầu bổ sung cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2020. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị trao đổi thông tin trực tiếp với Phòng Công chức, Viên chức, SĐT 0274.3828944.
Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 1957980