Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông báo
Thứ hai, 10/02/2020 | 14:29:27 GMT+7
Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công chức, viên chức và Trưởng phòng Xây dựng chính quyền – Công tác thanh niên – Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm:
Căn cứ Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý;

Căn cứ Quy chế số 09-QC/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương và Quyết định số 1216-QĐ/TU ngày 16/10/2019 của Tỉnh ủy Bình Dương sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế số 09-QC/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-SNV ngày 13/01/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc Tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công chức, viên chức và Trưởng phòng Xây dựng chính quyền – Công tác thanh niên – Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương;

Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công chức, viên chức và Trưởng phòng Xây dựng chính quyền – Công tác thanh niên – Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau: (Xem chi tiết tại đây)
Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 1768444