Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông báo
Thứ tư, 15/01/2020 | 09:34:19 GMT+7
Kế hoạch Tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công chức, Viên chức và Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền - Công tác Thanh niên - Cải cách Hành chính
Tập tin đính kèm:

Căn cứ Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng;

Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công chức, Viên chức và Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền - Công tác Thanh niên - Cải cách Hành chính thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, thông tin cụ thể xem link bên dưới:

- Kế hoạch số 02/KH-SNV

- Lịch Triển khai

Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 1974818