Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông báo
Thứ năm, 09/01/2020 | 14:19:22 GMT+7
Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương năm 2019
Tập tin đính kèm:

Căn cứ Công văn số 6630/BNV-CCVC ngày 31/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 của tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Để án tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương năm 2019 theo Thông báo 02/TB-UBND ngày 08/01/2020 kèm theo.

- Thời hạn nộp hồ sơ:

Các cơ quan, đơn vị lập công văn, danh sách trích ngang cử công chức, viên chức dự thi và hồ sơ hoàn chỉnh của các thí sinh theo quy định, gửi về Phòng Công chức Viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương - Tầng 18, Tháp A Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đồng thời gửi file danh sách trích ngang cử dự thi (theo mẫu excel) gửi về địa chỉ email phucnk@binhduong.gov.vn; điện thoại liên hệ: (0274)3828944.

+ Thời gian nộp hồ sơ dự thi: đến hết ngày 22/01/2020.

+ Thời gian dự kiến tổ chức thi: Trong quý I năm 2020. Nội dung ôn tập, thời gian và địa điểm thi do Sở Nội vụ thông báo cụ thể.

- Phí dự thi:

Phí dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính: 600.000đ/người, nộp cùng với hồ sơ dự thi.

Tải file tại đây:

- Thông báo 02/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Dương

- Mẫu Đơn dự thi nâng ngạch công chức Bình Dương năm 2019

- Mẫu Đơn dự thăng hạng viên chức hành chính Bình Dương năm 2019

- Mẫu Danh sách Đăng ký Nâng ngạch công chức Thăng hạng viên chức

Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 1974817