Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ sáu, 20/12/2019 | 10:34:47 GMT+7
Về việc Thông báo các chương trình học bổng của Hung-ga-ri và Ấn Độ
Tập tin đính kèm:

Căn cứ Thông báo số 1245/TB-BGDĐT ngày 02/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2020;

Căn cứ công văn số 4711/BNG-THKT ngày 03/12/2019 của Bộ Ngoại giao về việc cử ứng viên tham gia chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2020 - 2021;

Sở Nội vụ thông báo các chương trình học bổng của Chính phủ Hung-ga-ri và Chính phủ Ấn Độ như sau:

1. Chương trình học bổng của Chính phủ Hung-ga-ri năm 2020:

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri cho các năm 2019 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2020 như sau:

- Tổng số học bổng: 200.

- Trình độ đào tạo: Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

2. Chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2020 - 2021:

Nằm trong khuôn khổ Hợp tác sông Hằng - sông Mê Công (MGC), năm 2020 Chính phủ Ấn Độ tiếp tục dành cho Việt Nam 10 suất học bổng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc nhiều chuyên ngành, trừ y, dược, thời trang.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức về các chương trình học bổng nêu trên./.

Xem link thông tin sau đây:

- Công văn 1764 của Sở Nội vụ.

- Thông báo số 1245/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Công văn số 4711/BNG-THKT của Bộ Ngoại giao.

Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 2198178