Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ tư, 04/12/2019 | 14:54:23 GMT+7
Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020
Tập tin đính kèm:

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố TDM quan tâm chỉ đạo thực hiện và báo cáo cáo như sau: (xem link bên dưới)

- Công văn số 1661/SNV-ĐTTTr

- Biểu mẫu kèm theo công văn 1661

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 25/12/2019./.

Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1884650