Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Chủ nhật, 17/11/2019 | 15:07:03 GMT+7
Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nội vụ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
Tập tin đính kèm:

Căn cứ Quyết định số 4109/2014/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 13/06/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, 

Giám đốc Sở Nội vụ công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nội vụ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 đối với chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính về các lĩnh vực ngành Nội vụ tại Quyết định số 975/QĐ-SNV ngày 05 tháng 11 năm 2019.

Quyết định số 975/QĐ-SNV thay thế Quyết định sô 257/QĐ-SNV ngày 19/06/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Đại diện lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng, thư ký hệ thống quản lý chất lượng, các Phó giám đốc Sở, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức Sở Nội vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 681/QĐ-SNV.


Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1884647