Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ hai, 04/11/2019 | 16:52:02 GMT+7
Báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019
Tập tin đính kèm:

Căn cứ Kế hoạch số 42-KHPH/BDVTU-UBND ngày 06/3/2019 phối hợp thực hiện chương trình công tác dân vận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy và "Năm dân vận chính quyền" 2019;

Căn cứ Công văn số 840-CV/BDVTU ngày 01/11/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình  Dương về việc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương khẩn trương triển khai thực hiện vào cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 tại cơ quan, đơn vị như sau: (xem link bên dưới)

- Công văn số 1503/SNV-XDCQ-CCHC-CTTN;

- Đề cương báo cáo;

- Phụ lục số liệu.

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 11/11/2019./.

Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1884642