Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Tin tức sự kiện
Thứ tư, 02/10/2019 | 15:42:26 GMT+7
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước
Tập tin đính kèm:
Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 4846/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Kế hoạch yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp thông qua việc tổ chức Đại hội và Hội nghị điển hình tiên tiến rút ra bài học kinh nghiệm về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình; đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị. Việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến đảm bảo trang trọng, thiết thực, thực hành tiết kiệm.

Bên cạnh việc chỉ đạo về nội dung, hình thức của Đại hội và Hội nghị điển hình tiên tiến, Kế hoạch 4846 nhấn mạnh chỉ đạo việc xét duyệt, chọn cử đại biểu điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học, người lao động giỏi, lao động sáng tạo, gương người tốt, việc tốt.

Nhiệm vụ đến năm 2020, căn cứ kế hoạch phát động phong trào thi đua của UBND tỉnh và nhiệm vụ chính trị của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phát động các đợt thi đua sôi nổi, thiết thực, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động như: " Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển". "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", " Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Nguyễn Thị Lê - Ban Thi đua - Khen thưởng
Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 2763032