Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông báo
Thứ ba, 06/08/2019 | 09:13:13 GMT+7
Chuẩn bị tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức năm 2019
Tập tin đính kèm:
Để chuẩn bị tham mưu UBND tỉnh tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức năm 2019 theo Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn của Bộ ngành, Sở Nội vụ  hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức tỉnh Bình Dương như sau:

Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hiện hành tiến hành đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức tỉnh Bình Dương theo vị trí việc làm và phù hợp với cơ cấu công chức, viên chức từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cụ thể:

- Mẫu CC: Báo cáo số lượng công chức hiện có và đăng ký nhu cầu cử công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch.

- Mẫu CC-DS: Báo cáo danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch. (Danh sách chỉ mang tính chất đăng ký để xây dựng Đề án, chưa phải là đăng ký dự thi chính thức)

- Mẫu VC: Báo cáo số lượng viên chức hiện có và đăng ký nhu cầu cử viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi xét thăng hạng. 

Lưu ý Mẫu này chỉ áp dụng đối với viên chức hành chính giữ các mã số ngạch: 01.001, 01.002, 01.003, 01.004, 01.005 và viên chức sự nghiệp khác (trừ sự nghiệp Y tế, Giáo dục có kế hoạch xét thăng hạng riêng)

- Mẫu VC-DS: Báo cáo danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng. (Danh sách chỉ mang tính chất đăng ký để xây dựng Đề án, chưa phải là đăng ký dự xét chính thức)

Đề nghị cơ quan rà soát lại nhu cầu theo đúng các mẫu kèm theo công văn này gửi về Sở Nội vụ và qua email kienphuc82@gmail.com trước ngày 15/8/2019 để Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị trao đổi thông tin trực tiếp với Phòng Công chức, Viên chức, SĐT 0274.3828944./.

===>  Nhắp vào đây để tải biểu mẫu


Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 1884623