Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ ba, 11/06/2019 | 14:00:54 GMT+7
Đề cương báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ (mới nhất)
Tập tin đính kèm:
Thực hiện Quyết định số 2520/QĐ-BNV ngày 15/11/2018 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch, thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Nội vụ và Công văn số 5818/UBND-NC ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra của Bộ Nội vụ năm 2019. Để phục vụ cho công tác thanh tra của Bộ Nội vụ được kịp thời, Sở Nội vụ đã có văn bản số 226/SNV-CCVC ngày 01/3/2019 về việc chuẩn bị một số nội dung để phục vụ báo cáo Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ. Nay Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ có văn bản chính thức số 259/TTBNV-PĐP ngày 03/6/2019 về việc chuẩn bị tiến hành thanh tra theo Kế hoạch năm 2019 tại UBND tỉnh Bình Dương. Vì vậy Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung kiểm tra sau:

1. Báo cáo bằng văn bản việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bình Dương (bao gồm Sở ngành, Ban, Chi cục trực thuộc Sở, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện), giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/5/2019.

2. Các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao biên chế hành chính rà soát lại báo cáo đã gửi trước đây, tiến hành cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các nội dung, số liệu, mẫu biểu theo giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/5/2019 (biểu mẫu gửi kèm theo) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 14/6/2019 (đồng thời gửi file mềm qua email kienphuc82@gmail.com để tổng hợp).

3. Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi quản lý rà soát bổ sung, sắp xếp hoàn chỉnh các tài liệu, hồ sơ có liên quan để phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ.
Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 1884594