Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ hai, 03/06/2019 | 08:00:55 GMT+7
Về việc góp ý Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
Tập tin đính kèm:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai Công văn số 2316/BNV-TCBC ngày 24/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Sở Nội vụ đề nghị các Sở: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương có góp ý bằng văn bản:

1. Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực 

2. Định hướng phân cấp và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo ngành, lĩnh vực tại Phụ lục II, mục A, C


Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 1884587