Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Thông báo
Thứ năm, 14/02/2019 | 14:10:55 GMT+7
Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019
Tập tin đính kèm:
Thực hiện việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Để chuẩn bị tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019, Sở Nội vụ có công văn hướng dẫn các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019 như sau:

Sở ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, vị trí việc làm đã được thông qua, chỉ tiêu biên chế sau khi sắp xếp tinh giảm đến năm 2021 đã được phê duyệt theo Quyết định số711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đề án Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII) để xác định số lượng biên chế có thể tuyển dụng (mẫu 1-CC, mẫu 1-VC) và đăng ký nhu cầu tuyển dụng cụ thể nếu còn biên chế có thể tuyển dụng (mẫu 2-CC, mẫu 2-VC). 

Đề nghị các cơ quan rà soát lại nhu cầu theo đúng các mẫu kèm theo công văn này gửi về Sở Nội vụ và qua email kienphuc82@gmail.com trước ngày 28/02/2019 để Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng theo quy định, đồng thời gửi kèm bản thống kê biên chế dự kiến đến 2021 theo Đề án 711 đối với các cơ quan hành chính và theo Chương trình số 77-CTr/TU đối với các đơn vị sự nghiệp (bản scan hoặc photo).

Để đảm bảo tính chính xác khi xây dựng nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức, đề nghị cơ quan, đơn vị trao đổi thông tin trực tiếp với Phòng Công chức, Viên chức, SĐT 0274.3828944 trước khi gửi văn bản chính thức.

Các tài liệu kèm theo:
- Thống kê nhu cầu tuyển dụng (Mẫu 1-CC, mẫu 1-VC)
- Nhu cầu tuyển dụng (Mẫu 2-CC, mẫu 2-VC)
Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1351647