Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Tin tức sự kiện
Thứ tư, 28/11/2018 | 14:01:04 GMT+7
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018
Tập tin đính kèm:
Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ công chức, viên chức; Thực hiện Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 và thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Sở Nội vụ, nhằm tạo điều kiện để lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện các chính sách, pháp luật dành cho thanh niên có những khái quát đối với công tác quản lý nhà nước về thanh niên, đồng thời nhận định rõ hơn trong công tác tham mưu các chính sách, pháp luật dành cho thanh niên ở các ngành, các cấp, để công tác thi hành Luật Thanh niên năm 2005 trong thời gian tới thật sự hiệu quả, đúng pháp luật. 

Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã chủ trì tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 cho hơn 300 cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện chính sách pháp luật dành cho thanh niên gồm: Lãnh đạo và chuyên viên các sở, ban ngành, đoàn thể và Hội Cựu TNXP cấp tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TBXH, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu TNXP các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND, Công chức Văn phòng – Thống kê, Đoàn Thanh niên các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Đặc biệt,  Sở Nội vụ đã mời Tiến sĩ. Vũ Đăng Minh -  Chánh văn phòng Bộ, Nguyên Vụ Trưởng vụ công tác thanh niên Bộ Nội vụ đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên của Bộ Nội vụ về báo cáo trong thời gian 2 ngày (từ ngày 15 - 16/11/2018) Tại hội trường lớn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ) đã tham gia báo cáo với các nội dung sau: 

1. Chuyên đề: Kiến thức chung trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp trong công tác này

- Một số khái niệm về Thanh niên, công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Những quan điểm về chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên.

- Nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ và UBND cấp xã đối với việc thực hiện công tác này. Mối quan hệ giữa tổ chức quản lý nhà nước về thanh niên với tổ chức Đoàn; những vấn đề cơ bản trong công tác phối hợp thực hiện giữa ngành Nội vụ và Tổ chức Đoàn thanh niên cùng các ngành có liên quan trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật dành cho thanh niên tại địa phương.

- Thảo luận về xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật đối với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.2. Chuyên đề: Những quy định của Luật Thanh niên đối với công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở các ngành, các cấp và hướng dẫn việc thực hiện chính sách đối với TNXP.

- Những định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên hiện nay so với Luật Thanh niên năm 2005; những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên được định hướng sửa đổi, bổ sung; Vai trò của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Bộ Nội vụ đối với việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn xác định đối tượng thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

- Thảo luận về công tác triển khai thực hiện các chính sách về TNXP hiện nay.Qua lớp tập huấn lần này, Đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã đã rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp, nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học và mạnh dạn trao đổi, thảo luận với báo cáo viên để nắm bắt rõ hơn về nghiệp vụ đối với công tác này. Đa số học viên tham gia có tinh thần cầu thị tiếp thu đối với lĩnh vực chính sách, pháp luật dành cho thanh niên, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước về thanh niên cũng như công tác tuyên truyền vận động thanh niên tham gia các phong trào tại địa phương ngày càng thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu./. 


Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng truy cập 2763032