Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ năm, 28/06/2018 | 09:18:20 GMT+7
Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nội vụ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008
Tập tin đính kèm:

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, 

Giám đốc Sở Nội vụ công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nội vụ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 đối với chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính về các lĩnh vực ngành Nội vụ tại Quyết định số 257/QĐ-SNV ngày 16 tháng 9 năm 2016.

Quyết định 257/QĐ-SNV thay thế Quyết định số 681/QĐ-SNV ngày 16/9/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Đại diện lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng, thư ký hệ thống quản lý chất lượng, các Phó giám đốc Sở, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức Sở Nội vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 257/QĐ-SNV.

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1170991