Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Tin tức sự kiện
Thứ hai, 23/04/2018 | 09:55:17 GMT+7
Hội đồng xét sáng kiến tỉnh Bình Dương họp đánh giá tính hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp trên địa bàn tỉnh
Tập tin đính kèm:

Ngày 16/3/2018, tại Phòng họp B, Ủy ban nhân dân tỉnh đã diễn ra buổi họp xét, công nhận tính hiệu quả áp dụng thực tiễn và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh. Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh gồm 19 thành viên, trong đó: Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch là Lãnh đạo Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và thành viên là Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
 
Ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng xét sáng kiến phát biểu tại cuộc họp

Tại Cuộc họp Thường trực Hội đồng - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thông qua 109 sáng kiến, giải pháp, trong đó có 35 sáng kiến, giải pháp được xét đặc cách. Đa phần nội dung của các sáng kiến là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Kết quả xét công nhận sẽ được Chủ tịch Hội đồng xét sáng kiến tỉnh quyết định công nhận sau khi tổng hợp phiếu ý kiến của các thành viên.  Đây là nội dung mới vừa được UBND tỉnh ban hành và là năm đầu tiên thực hiện trong tỉnh./.

                                                     Thảo Nguyên – Ban Thi đua khen thưởng
Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 2763032