Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Tin tức sự kiện
Thứ hai, 23/04/2018 | 09:45:49 GMT+7
Tổng kết giao ước năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của cụm thi đua miền Đồng Nam Bộ
Tập tin đính kèm:
Vừa qua, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Cụm Thi đua 7 tỉnh miền Đông Nam bộ tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Hà - Thứ Trưởng Bộ Nội vụ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương - Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương; đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Trong năm 2017, kinh tế của các tỉnh trong cụm có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRGP) của cụm tăng 7,62% so với kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 56 tỷ USD, tăng  20,32% so với năm 2016, thu ngân sách đạt 190.385,2 tỷ đồng, đạt 109,25% so với kế hoạch (tăng 6.45% so với năm 2016), thu hút đầu tư nước ngoài đạt 06 tỷ 960,01 triệu USD, cơ cấu kinh tế tiếp tục đi đúng hướng, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng tỉnh.

Đạt được kết quả trên là do các phong trào thi đua yêu nước của Cụm không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua và thu hút nhiều đối tượng tham gia. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực như phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu tổ quốc”…, phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức tiêu biểu như “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu Thanh niên xung phong làm theo lời Bác”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…Vận động toàn dân tham gia xây dựng các quỹ xã hội, quỹ từ thiện trở thành các phong trào sâu rộng được Nhân dân ủng hộ, tích cực tham gia. Qua đó xuất hiện các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng phát huy như nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội... tỉnh Bình Dương có điển hình ông Nguyễn Văn Hùng công nhân lao động nhà máy in đã có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn góp phần tiết kiệm nguyên liệu, giảm chi phí, tăng năng suất lao động; tỉnh Ninh Thuận có mô hình nông dân tự quản tuyến đường xanh - sạch - đẹp của thành phố Tháp Chàm - Phan Rang; tỉnh Đồng Nai có ông Chềnh Cún Pẩu người dân tộc có uy tín ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán đã hiến đất làm đường nông thôn,.. và nhiều tấm gương điển hình trên nhiều lĩnh vực khác nhau của 07 tỉnh Đông Nam bộ.
  
  
 Điển hình tiên tiến tỉnh Bình Dương báo cáo tham luận tại hội nghị
 
 
Bà Trần Thị Hà - Thứ Trưởng Bộ Nội vụ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng
Trung ương - Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị Cụm Thi đua miền Đông Nam bộ sớm khắc phục những hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục mở rộng các phong trào thi đua, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020; tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các hoạt động chào mừng 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; thực hiện phương châm đoàn kết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình người tốt việc tốt; nâng cao công tác thi đua khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng việc, chú ý đến đối tượng nông dân, công nhân, người lao động. Qua đó tuyên dương những tỉnh trong cụm có đạt tỷ lệ thu ngân sách cao, vượt kế hoạch và xây dựng phong trào nông thôn mới đạt hiệu quả, hoàn thành về đích sớm như tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng nai, tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu,... 

Từ những kết quả đạt được trong năm 2017, Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2018, cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.

3. Tập trung lãnh đạo và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; 71 năm ngày thương binh liệt sĩ, 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tạo đà vững chắc để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 05 năm (2016-2020) theo tinh thần Nghị Quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng khen thưởng, tập trung rà soát, trình Trung ương khen thưởng dứt điểm các đối tượng chính sách, gia đình có công cách mạng, ... phong và truy tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông mở chuyên trang chuyên mục tuyên truyền những thành quả của phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống, xã hội để biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua tạo không khí sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế ở cơ sở trong công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và giải quyết hồ sơ khen thưởng của tổ chức và công dân.

7. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước được Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua – khen thưởng Trung ương phát động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

 Hội nghị cũng đã tiến hành bình bầu các đơn vị được khen thưởng năm 2017 được sếp hạng theo thứ tự như sau: tỉnh Bình Thuận, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu, tỉnh Bình Dương, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh; cũng tại Hội nghị các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2018./.

 
Ký kết giao ước thi đua năm 2018 với chủ đề “Đồng thuận cao – Thi đua giỏi – Về đích sớm”


Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng truy cập 2763032