Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ ba, 27/02/2018 | 09:20:09 GMT+7
Chấn chỉnh công tác bồi dưỡng công chức, viên chức
Tập tin đính kèm:

Thực hiện các qui định của Trung ương, hàng năm Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ theo kế hoạch, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Các lớp học này là thực hiện theo chương trình bồi dưỡng bắt buộc theo vị trí việc làm tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ, qui định trong năm công chức, viên chức phải được bồi dưỡng tối thiểu 40 giờ theo các chức danh và đây là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành trong năm của công chức, viên chức. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị chấn chỉnh lại và thực hiện nghiêm túc chế độ bồi dưỡng bắt buộc về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành. 

Các văn bản pháp quy về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

1. Nghị định số 101/2017/NĐ-NP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;

2. Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ;

3. Thông tư số 10/2017/TT-BND ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ.

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 1118326