Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ sáu, 15/12/2017 | 15:10:15 GMT+7
Tiêu chí của tỉnh Bình Dương về xã vùng sâu, vùng xa và tiêu chí công nhận xã vùng khó khăn
Tập tin đính kèm:

Vừa qua, Sở Nội vụ có nhận được thắc mắc của một số tổ chức và cá nhân về các nội dung:

1. Theo tiêu chí của tỉnh Bình Dương thì thế nào là xã vùng sâu, vùng xa?

2 Tiêu chí công nhận xã vùng khó khăn?

3. Năm 2015 và năm 2016 Bình Dương có bao nhiêu xã vùng sâu, bao nhiêu xã vùng khó khăn đó là những xã nào?

Qua nghiên cứu các văn bản quy định hiện hành, Sở Nội vụ có vài ký kiến trao đổi như sau:

1. Theo tiêu chí của tỉnh Bình Dương thì thế nào là xã vùng sâu, vùng xa?

Hiện tại tỉnh Bình Dương không có quy định tiêu chí xác định xã vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 40/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 về việc thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Tiêu chí công nhân xã vùng khó khăn?

Hiện tại Chính phủ không có quy định xã vùng sâu, vùng xa mà chỉ xác định theo khu vực đối với các xã thuộc vùng dân tộc và miền núi được xác định theo 3 khu vực được quy định tại Điều 3 Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn  thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015.

Việc xác định xã thuộc vùng khó khăn được thực hiện theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; Trong đó, không có tỉnh Bình Dương.

3. Năm 2015 và năm 2016 Bình Dương có bao nhiêu xã vùng sâu, bao nhiêu xã vùng khó khăm, đó là những xã nào?

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTNXH-BTC-UBDT ngày 03/01/2005 của Ủy ban dân tộc miền núi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và Công văn số 803/BNV-TL ngày 14/4/203 của Bộ Nội vụ về đính chính phụ cấp khu vực, tỉnh Bình Dương hiện có 16 xã được hưởng phụ cấp khu vực theo quy định của Trung ương gồm:

STT

Thuộc ĐVHC cấp huyện

Phụ cấp khu vực

1

Xã An Linh

Huyện Phú Giáo

0,20

2

Xã An Bình

Huyện Phú Giáo

0,10

3

Xã Minh Tân

Huyện Dầu Tiếng

0,10

4

Xã Minh Hòa

Huyện Dầu Tiếng

0,10

5

Xã Minh Thạnh

Huyện Dầu Tiếng

0,10

6

Xã An Long

Huyện Phú Giáo

0,20

7

Xã Phước Sang

Huyện Phú Giáo

0,20

8

Xã An Thái

Huyện Phú Giáo

0,20

9

Xã Vĩnh Hòa

Huyện Phú Giáo

0,10

10

Xã Tân Hiệp

Huyện Phú Giáo

0,10

11

Xã Tam Lập

Huyện Phú Giáo

0,10

12

Xã Tân Định

Huyện Bắc Tân Uyên

0,20

13

Xã Tân Thành

Huyện Bắc Tân Uyên

0,20

13

Xã Lạc An

Huyện Bắc Tân Uyên

0,20

15

Xã Hiếu Liêm

Huyện Bắc Tân Uyên

0,20

16

Xã Đất Cuốc

Huyện Bắc Tân Uyên

0,20

Tổng cộng

16 xã

Căn cứ Nghị quyết số 40/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 về việc thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gồm các xã sau:

STT

Tên xã

Thuộc ĐVHC cấp huyện

01

Xã Định An

Huyện Dầu Tiếng

02

Xã An Lập

Huyện Dầu Tiếng

03

Xã Long Hòa

Huyện Dầu Tiếng

04

Xã Long Tân

Huyện Dầu Tiếng

05

Xã Định Thành

Huyện Dầu Tiếng

06

Xã Tân Hưng

Huyện Bàu Bàng

07

Xã Hưng Hòa

Huyện Bàu Bàng

08

Xã Cây Trường 2

Huyện Bàu Bàng

09

Xã Thường Tân

Huyện Bắc Tân Uyên

10

Xã Tân Lập

Huyện Bắc Tân Uyên

11

Xã Tân Mỹ

Huyện Bắc Tân Uyên

12

Xã Thạnh Hội

Thị xã Tân Uyên

13

Xã Tân Long

Huyện Phú Giáo

Tổng cộng

13 xã


Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nội vụ trả lời về xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 1118290