Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ tư, 06/12/2017 | 08:08:50 GMT+7
Đôn đốc công tác khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2017
Tập tin đính kèm:

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X.

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, đơn vị, địa phương và các Cụm, Khối thi đua; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2017. Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết phong trào thi đua, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp Trung ương gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh trước ngày 26/2/2018. Các trường hợp gửi hồ sơ khen thưởng sau ngày 26/2, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lý do chậm trễ. 

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh thực hiện quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

Các đơn vị, địa phương có cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2017 thì gửi hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh về cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến trước ngày 15/12/2017.  Riêng ngành Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh gửi trước ngày 15/8 hàng năm. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để được hướng dẫn, giải đáp./.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng truy cập 1170954