Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin báo cáo, thống kê
Thứ tư, 12/08/2015 | 09:08:00 GMT+7
Báo cáo thống kê công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2015
Tập tin đính kèm:

STT

Lĩnh vực

Số lượng

1. QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

75  trường hợp

2

Nghỉ hưu

17 trường hợp

3

Tiếp nhận không qua thi tuyển đối với viên chức

22 trường hợp

4

Chuyển từ công chức cấp xã thành cấp huyện

08 trường hợp

5

Nâng lương thường xuyên

2.619 trường hợp

6

Nâng lương trước hạn

1.516 trường hợp

7

Chuyển loại, chuyển ngạch

472 trường hợp

8

Thỏa thuận hợp đồng, gia hạn hợp đồng

362 trường hợp

9

Điều động

0 trường hợp

10

Tiếp nhận

12trường hợp

11

Thuyên chuyển

35 trường hợp

12

Phụ cấp thâm niên nghề

14 trường hợp

2. ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

1

Thỏa thuận dự thi

+ Sau đại học

48 trường hợp

+ Đại học

101 trường hợp

2

Khuyến khích tự đào tạo

+ Đại học và Cao đẳng

33 trường hợp

+ Sau đại học

12 trường hợp

3. BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG

1

Đăng ký biến động biên chế tiền lương  phụ cấp

420 đơn vị

Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng truy cập 2763032