Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin báo cáo, thống kê
Thứ hai, 13/04/2015 | 14:43:29 GMT+7
Thống kê số liệu công tác Nội vụ quý I năm 2015
Tập tin đính kèm:

STT

Lĩnh vực

Số lượng

(trường hợp)

Ghi chú

1. QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

12 trường hợp

 

2

Nghỉ hưu

12 trường hợp

 

3

Tiếp nhận không qua thi tuyển đối với viên chức

09 trường hợp

 

4

Chuyển từ công chức cấp xã thành cấp huyện

03 trường hợp

 

5

Nâng lương thường xuyên

1.710 trường hợp

 

6

Nâng lương trước hạn

213trường hợp

 

7

Chuyển loại, chuyển ngạch

270 trường hợp

 

8

Thỏa thuận hợp đồng, gia hạn hợp đồng

219 trường hợp

 

9

Điều động

0 trường hợp

 

10

Tiếp nhận

03 trường hợp

 

11

Thuyên chuyển

03 trường hợp

 

12

Phụ cấp thâm niên nghề

09 trường hợp

 

2. ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

1

Thỏa thuận dự thi

 

 

 

+ Sau đại học

19 trường hợp

 

 

+ Đại học

22 trường hợp

 

2

Khuyến khích tự đào tạo

 

 

 

+ Đại học và Cao đẳng

43 trường hợp

 

 

+ Sau đại học

01 trường hợp

 

3. BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG

1

Đăng ký biến động biên chế tiền lương  phụ cấp

260 đơn vị

 

Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 2316756