Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin báo cáo, thống kê
Thứ hai, 13/04/2015 | 14:43:29 GMT+7
Thống kê số liệu công tác Nội vụ quý I năm 2015
Tập tin đính kèm:

STT

Lĩnh vực

Số lượng

(trường hợp)

Ghi chú

1. QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

12 trường hợp

 

2

Nghỉ hưu

12 trường hợp

 

3

Tiếp nhận không qua thi tuyển đối với viên chức

09 trường hợp

 

4

Chuyển từ công chức cấp xã thành cấp huyện

03 trường hợp

 

5

Nâng lương thường xuyên

1.710 trường hợp

 

6

Nâng lương trước hạn

213trường hợp

 

7

Chuyển loại, chuyển ngạch

270 trường hợp

 

8

Thỏa thuận hợp đồng, gia hạn hợp đồng

219 trường hợp

 

9

Điều động

0 trường hợp

 

10

Tiếp nhận

03 trường hợp

 

11

Thuyên chuyển

03 trường hợp

 

12

Phụ cấp thâm niên nghề

09 trường hợp

 

2. ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

1

Thỏa thuận dự thi

 

 

 

+ Sau đại học

19 trường hợp

 

 

+ Đại học

22 trường hợp

 

2

Khuyến khích tự đào tạo

 

 

 

+ Đại học và Cao đẳng

43 trường hợp

 

 

+ Sau đại học

01 trường hợp

 

3. BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG

1

Đăng ký biến động biên chế tiền lương  phụ cấp

260 đơn vị

 

Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng truy cập 2763032