Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông báo
Thứ ba, 30/12/2014 | 14:10:18 GMT+7
Về việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch kế toán viên chính năm 2014
Tập tin đính kèm:
Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BNV ngày 11/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014;

Thực hiện Công văn số 9618/BTC-TCCB ngày 08/7/2014 của Bộ Tài chính về việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch kế toán viên chính 2014,

Sở Nội vụ có Công văn số 1045/SNV-CBCC thông báo tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch kế toán viên chính năm 2014 đến các Sở, ngành, UBND huyện, thị, thành phố có công chức đang giữ ngạch kế toán viên có nhu cầu thi nâng ngạch lên kế toán viên chính.

Khi nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban ngành khẩn trương tổng hợp báo cáo thống kê số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, nếu có đối tượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nêu trên đề nghị đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức từ ngạch kế toán viên lên ngạch kế toán viên chính năm 2014 (theo biểu mẫu đính kèm) và gửi sớm về Sở Nội vụ (Phòng Quản lý Cán bộ công chức, sđt: 0650.3828944) trước ngày 28/7/2014, đồng thời gửi bản đăng ký và mẫu biểu kèm theo về địa chỉ email: longdm@binhduong.gov.vn để tổng hợp.

Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 2038463