Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ hai, 29/12/2014 | 08:42:29 GMT+7
Hướng dẫn đăng ký biên chế, tiền lương, phụ cấp năm 2015
Tập tin đính kèm:

Thực hiện công tác quản lý biên chế, lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ xét duyệt biên chế, tiền lương và phụ cấp vào mỗi đầu năm (đăng ký đầu năm) và thay đổi về biên chế, lương và phụ cấp trong năm (biến động hàng quý).

Nội dung chi tiết, các Sở ngành xem tại công văn số 1681/SNV-ĐTBC.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện như các nội dung hướng dẫn và gửi đủ hồ sơ về bộ phận một cửa Sở Nội vụ. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị gửi phản hồi về Phòng Đào tạo - Biên chế - Sở Nội vụ, điện thoại: 0650. 3821324 đê xem xét giải quyết.


Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 2316726