Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ sáu, 26/12/2014 | 16:03:47 GMT+7
Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014
Tập tin đính kèm:

Trong thời gian qua, các cơ quan, tổ chức đã quan tâm thực hiện tốt công tác báo cáo thống kê định kỳ về văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ quan, tổ chức chưa thực hiện báo cáo theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ và số liệu báo cáo chưa chặt chẽ, cụ thể và chính xác.

Sở Nội vụ có công văn số 1819/SNV-VTLT ngày 12/12/2014 hướng dẫn thực hiện Công văn số 1275/VTLTNN-TTTH ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014. Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước và Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai tổng hợp số liệu báo cáo công tác văn thư, lưu trữ theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV.
Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 2763032