Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ sáu, 26/12/2014 | 13:51:43 GMT+7
Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ
Tập tin đính kèm:

Lãnh đạo Sở Nội vụ đã ký ban hành công văn số 1870/SNV-VTLT ngày 23 tháng 12 năm 2014 về triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai đến các cơ quan chuyên môn và đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014.

Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng truy cập 2763032