Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ tư, 17/12/2014 | 13:54:03 GMT+7
Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014
Tập tin đính kèm:
Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành nghị định mới quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, ngày 5 tháng 11 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số  1622/SNV-CBCCVC (nhắp vào số hiệu văn bản để download) về hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2014 theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành theo đúng tinh thần công văn trên.
Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 2763032